DNES BY SME RADI PREDSTAVILI TÍM POSTTRAUMATICKEJ INTERVENČNEJ STAROSTILOVOSTI KR PZ v BRATISLAVE 👉V podmienkach Ministerstva v…

DNES BY SME RADI PREDSTAVILI TÍM POSTTRAUMATICKEJ INTERVENČNEJ STAROSTILOVOSTI KR PZ v BRATISLAVE

👉V podmienkach Ministerstva vnútra SR upravuje prípravu a riešenie krízových situácií N MV SR č. 5/2017. V súlade s daným nariadením bol v pôsobnosti KR PZ v Bratislave vydaný rozkaz riaditeľa KR PZ v Bratislave č. 26/2017, ktorým bol zriadený tím postraumatickej intervenčnej starostlivosti ( PIS ) a tím zdravotnej starostlivosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti sa skladá z koordinátorov tímu, ktorými sú služobní psychológovia Vnútorného odboru KR PZ v Bratislave a členov tímu, ktorými sú policajti KR PZ v Bratislave služobne zaradení na rôznych funkciách npr. policajti PPÚ, PMJ, OO PZ, OKP, OK, duchovný a pod., ktorí túto činnosť vykonávajú dobrovoľne, aj v čase svojho osobného voľna. Členom postraumatickej intervenčnej starostlivosti sa môže stať príslušník PZ, služobne zaradený v pôsobnosti útvarov KR PZ v Bratislave. Podmienkou je, aby sa prihlásil do vyhláseného výberového konania, absolvoval pohovor pred členmi tímu, zúčastnil sa kurzu krízovej intervencie a posttraumatickej intervenčnej starostlivosti a získal Osvedčenie. Následne, ak u uchádzača pretrváva záujem o prácu v tíme, je vymenovaný rozkazom za člena tímu PIS.
👉Takto zriadený tím PIS v podmienkach KR PZ v Bratislave je v prípade potreby, prostredníctvom operačného strediska vysielaný na miesto vzniku krízovej situácie alebo traumatizujúcej udalosti. Na miesto takejto udalosti je vysielaný koordinátor a potrebný počet členov ( PIR). V prípade, že je člen tímu PIS v službe, nadriadený ho uvoľní od plnenia služobných úloh na účely poskytovania krízovej intervencie a PIS.
Tím PIS poskytuje v priamej časovej súvislosti s krízovou situáciou alebo traumatizujúcou udalosťou akútnu krízovú intervenciu a subakútnu krízovú intervenciu. V prípade potreby je možné poskytnúť aj dlhodobú starostlivosť.
👉V prvom rade je intervencia poskytovaná samotným príslušníkom PZ, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zasiahnutí krízovou situáciou alebo traumatizujúcou udalosťou. Najčastejšie ide o prípady, kedy sú vyslaní na miesto udalosti, kde došlo k smrti osôb; hromadnému nešťastiu alebo havárii; k použitiu služobnej zbrane s následkom; k úmrtiu policajta – kolegu vo výkone služby alebo mimo výkon štátnej služby a pod. Starostlivosť sa poskytuje v prípade potreby alebo vyžiadania aj rodinným príslušníkom dotknutého policajta.
Ďalej tím zabezpečuje osobné vyrozumievanie pozostalých, ktorým má Policajný zbor oznámiť úmrtie príbuzného a v neposlednom rade je starostlivosť poskytovaná aj občanom priamo na mieste udalosti, čím sa umožňuje výjazdovej skupine a ostatných záchranným zložkám nerušene vykonávať svoju činnosť za účelom zadokumentovania miesta činu a odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti.
Policajti KR PZ v Bratislave sa môžu na koordinátorov alebo jednotlivých členov PIS obracať aj individuálne, za účelom „porozprávania“ sa, ak sa v ich živote vyskytli okolnosti, o ktorých sa domnievajú, že ich samy nedokážu vyriešiť, alebo hľadajú odbornú radu.
👉Všetci členovia PIS sú povinní zachovávať anonymitu osôb, ktorým bola poskytnutá krízová intervencia a posttraumatická intervenčná starostlivosť. Nevyžaduje sa, aby sa policajt identifikoval, preukazoval svoju totožnosť a služobné zaradenie. Cieľom je vypočuť si problém s ktorým sa na členov tímu obrátil a spoločne hľadať optimálne riešenie daného problému. Preto sa policajti nemusia obávať a môžu sa s dôverou na tím PIS obrátiť a hľadať pomoc skôr, ako by mal problém prerásť do neriešiteľnej situácie alebo poškodiť psychické zdravie jedinca.
👉VZNIKLI SME PRETO, ABY SME TU BOLI PRE VÁS A ABY SME VÁM POMÁHALI! Dôverujte nám a spolu to zvládneme! Nebuďte samy so svojím problémom, niekedy stačí sa porozprávať a človek sa hneď inak pozerá na daný problém.

Váš tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Bratislavský kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *