Photos from Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky’s post

Dnes si pripomíname SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE 🩸

Začiatok modernej liečby tejto dedičnej poruchy zrážanlivosti krvi sa na Slovensku viaže k roku 1991. Liečbu plazmou vtedy nahradila efektívnejšia injekčná liečba. 💉 Pacientom sa tak začala podávať výlučne iba látka – faktor zrážania, ktorý im chýbal v krvi.

Národný register vrodených krvácavých chorôb aktuálne eviduje 6️⃣5️⃣6️⃣ hemofilikov.

Základnú liečbu hemofílie poskytuje 42 hematologicko-transfuziologických oddelení a vyššie špecializovanú liečbu hemofilické centrá v ✅ Bratislave, ✅ Banskej Bystrici, ✅ Martine a ✅ Košiciach. Najkomplikovanejšie prípady hemofílie, vrátane zložitých operácií, rieši Národné hemofilické centrum.

Kým ešte v roku 1950 sa hemofilici v priemere dožívali iba 19 rokov, dnes majú pri dobrej liečbe a starostlivosti šancu dožiť sa rovnakej dĺžky života bežnej populácie.

Zlatým štandardom liečby hemofílie je #profylaxia. Pacienti dostávajú injekciu do žily preventívne, aby nevzniklo tzv. spontánne krvácanie do kĺbov, čím sa zabráni rýchlemu rozvoju ťažkého poškodenia kĺbov, ktoré vznikalo následkom opakovaného krvácania do kĺbov.

Život s hemofíliou si vyžaduje obmedzenie rizikových fyzických aktivít, aby pacienti predišli úrazom a trvalým následkom krvácania. Najmä pre deti je výzvou zrieknuť sa korčuľovania, futbalu, lyžovania či na pohľad banálneho skákania po schodoch.

#Hemofília je zatiaľ ešte stále nevyliečiteľnou chorobou, ktorá má však dnes dobrú prognózu vzhľadom na jej dobrú liečiteľnosť. Revolučnou zmenou vo vývoji liečby predstavuje nefaktorová liečba, ktorá dokáže úplne eliminovať spontánne krvácania u pacientov. Pred dverami je aktuálne génová liečba, ktorá môže hemofíliu vyliečiť.

#ĎAKUJEME za spoluprácu na tomto príspevku prof. MUDr. Angelike Bátorovej, CSc., ktorá je prednostkou Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB a vedúcou Národného hemofilického centra, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB.

Slovenské hemofilické združenie #svetovydenhemofilie #worldhemophiliaday #WHD2023 #zdravotnictvo

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *