Polícia Slovenskej republiky: „PREDVIANOČNÝ DARČEK OD POLÍCIE: PARAGRAFOVÉ OKIENKO PRE NEŠŤASTNÍKOV, KTORÍ TOTÁLNE PREPADLI DEZ…

Polícia Slovenskej republiky:

„PREDVIANOČNÝ DARČEK OD POLÍCIE: PARAGRAFOVÉ OKIENKO PRE NEŠŤASTNÍKOV, KTORÍ TOTÁLNE PREPADLI DEZINFORMÁCIÁM

Antirúškoví nájazdníci, ktorí si osvojili základy práva z večera do rána spochybňujú prijaté opatrenia a ich mylný výklad nulitnosti vyhlášok je pre nich svätý. Vydávajú svoje subjektívne právne názory za tie správne. Zbierajú lajky, získavajú u určitej skupiny ľudí popularitu, využívajú, že niektorí sa ocitli v ťažkej situácii. Záleží im iba na svojej popularite, na všetko ostatné kašlú.

Takto potom ohrozujú drvivú väčšinu obyvateľov v obchodoch a ohrozujú tým aj verejné zdravie.
Polícia týmto nešťastníkom venuje špeciálny predvianočný darček – Paragrafové okienko.

1️⃣ VYHLÁŠKA JE PLATNÁ A ÚČINNÁ

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pod číslom 250/2021, ktorou sa podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje v § 2 ods. 1 všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov je platná a účinná. Žiadny súd v SR ju nezrušil bez ohľadu na vlastné právne analýzy odporcov rúšok.

2️⃣ NIE LEN PRÁVA, ALE AJ POVINNOSTI

Podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR možno povinnosti ukladať nielen zákonom, ale aj na základe zákona, čiže v konkrétnom prípade vyhláškou ÚVZ vydanou na základe § 59 b) zákona v spojení s § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

3️⃣ VYHLÁŠKA NEPLATÍ, LEBO NIE JE V ZBIERKE ZÁKONOV?

Paragraf 59 b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia výslovne uvádza, že vyhláška je všeobecne záväzným právnym predpisom, a že sa zverejňuje nie v zbierke zákonov, ale špecificky vo vestníku vlády. Žiadny súd na Slovensku doposiaľ nerozhodol o jej nezákonnosti či protiústavnosti, preto sú všetci povinní vyhlášku dodržiavať.

Ak teda má niekto svoj subjektívny názor na to, že existuje nejaký nesúlad právnych noriem, môže sa namiesto hulákania na príslušníkov Policajného zboru obrátiť na súd.

V právnom štáte platí prezumpcia správnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci. Vyhlášky teda platia ak súd nerozhodne inak, bez ohľadu na subjektívne pocity „hrdinov bez rúška“.“

PREDVIANOČNÝ DARČEK OD POLÍCIE: PARAGRAFOVÉ OKIENKO PRE NEŠŤASTNÍKOV, KTORÍ TOTÁLNE PREPADLI DEZINFORMÁCIÁM

Antirúškoví nájazdníci, ktorí si osvojili základy práva z večera do rána spochybňujú prijaté opatrenia a ich mylný výklad nulitnosti vyhlášok je pre nich svätý. Vydávajú svoje subjektívne právne názory za tie správne. Zbierajú lajky, získavajú u určitej skupiny ľudí popularitu, využívajú, že niektorí sa ocitli v ťažkej situácii. Záleží im iba na svojej popularite, na všetko ostatné kašlú.

Takto potom ohrozujú drvivú väčšinu obyvateľov v obchodoch a ohrozujú tým aj verejné zdravie.

Polícia týmto nešťastníkom venuje špeciálny predvianočný darček – Paragrafové okienko.

1️⃣ VYHLÁŠKA JE PLATNÁ A ÚČINNÁ

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pod číslom 250/2021, ktorou sa podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje v § 2 ods. 1 všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov je platná a účinná. Žiadny súd v SR ju nezrušil bez ohľadu na vlastné právne analýzy odporcov rúšok.

2️⃣ NIE LEN PRÁVA, ALE AJ POVINNOSTI

Podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR možno povinnosti ukladať nielen zákonom, ale aj na základe zákona, čiže v konkrétnom prípade vyhláškou ÚVZ vydanou na základe § 59 b) zákona v spojení s § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

3️⃣ VYHLÁŠKA NEPLATÍ, LEBO NIE JE V ZBIERKE ZÁKONOV?

Paragraf 59 b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia výslovne uvádza, že vyhláška je všeobecne záväzným právnym predpisom, a že sa zverejňuje nie v zbierke zákonov, ale špecificky vo vestníku vlády. Žiadny súd na Slovensku doposiaľ nerozhodol o jej nezákonnosti či protiústavnosti, preto sú všetci povinní vyhlášku dodržiavať.

Ak teda má niekto svoj subjektívny názor na to, že existuje nejaký nesúlad právnych noriem, môže sa namiesto hulákania na príslušníkov Policajného zboru obrátiť na súd.

V právnom štáte platí prezumpcia správnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci. Vyhlášky teda platia ak súd nerozhodne inak, bez ohľadu na subjektívne pocity „hrdinov bez rúška“.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *