PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA Docent Marian Groma vyštudoval psychológiu. 🔹Pracoval vo Výskumn…

PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
Docent Marian Groma vyštudoval psychológiu. 🔹Pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, od roku 1993 pôsobí na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vedie Oddelenie patopsychológie.
🔹V roku 2013 získal vedecko-pedagogickú hodnosť v odbore špeciálna pedagogika.
🔹Dlhodobo sa venuje problematike psychológie ľudí s postihnutím. Viedol viacero výskumných projektov zameraných na postoje k ľuďom s postihnutím a psychologické faktory inkluzívneho vzdelávania.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *