SNS vyzýva predstaviteľov športu, aby propagovali športový príspevok Slovenská národná strana vyzýva predstaviteľov športovej …

SNS vyzýva predstaviteľov športu, aby propagovali športový príspevok

Slovenská národná strana vyzýva predstaviteľov športovej obce a jednotlivých zväzov, aby sa vzájomne informovali o športovom príspevku. Športový príspevok je podobný rekreačnému poukazu, ktorý bol do legislatívy a zákonníka práce daný s účinnosťou od roku 2020. Športový príspevok má slúžiť na preplácanie športovej činnosti maloletých detí. Každý zamestnanec môže športovým príspevkom zaplatiť športovú činnosť svojho dieťaťa, ktoré nepresiahlo 18 rokov a pravidelne športuje v športovej organizácií zapísanej v príslušnom registri.

Systém funguje tak, že k 225 eur zo svojej mzdy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o príspevok 275 eur. Takúto sumu vo výške 500 € zamestnávateľ nezdaňuje, ani neplatí z nej odvody, čo je pre zamestnávateľa výhodné. Je to obdoba rekreačného poukazu. Športový príspevok pomôže zamestnávateľovi vlastne ušetriť 200 €. V prípadne, že by zamestnávateľ vyplácal 500 eur hrubú mzdu zamestnancovi, bolo by to zaťažené všetkými príslušnými odvodmi a daňami.

SNS je súčasne ľúto, že tento model bol zrušený i pri 13. a 14. platoch. V tomto prípade zamestnávateľ mohol vyplácať počas kalendárneho roka dvakrát po 500 eur bez odvodov a daní. SNS rozvíja túto iniciatívu preto, že zamestnanci a ani zamestnávatelia nemajú vedomosť a informácie o športovom príspevku. Preto písomné oslovujeme predstaviteľov a prezidentov registrovaných športov na Slovensku a prosíme ich, aby pomohli s informáciami v tejto osvetovej kampani športovým klubom ale i rodičom, pretože rodičia hľadajú ťažko finančné zdroje pre svoje športujúce deti. Tento benefit športového príspevku je jedinečný, ťažko sa legislatívne presadzoval. Veríme, že ho ľudia príjmu a urobí im rovnakú radosť ako rekreačný poukaz.

Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská národná strana on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *