Za bránami škôl, pred bránami škôl Janka Beňáková Tulisová, podpredsedníčka SNS „V súčasnosti Slovensko rieši rôzne dôležité …

Za bránami škôl, pred bránami škôl

Janka Beňáková Tulisová, podpredsedníčka SNS
„V súčasnosti Slovensko rieši rôzne dôležité spoločenské, zdravotné i politické témy. Avšak témy budúcnosti národa sa nám odohrávajú za bránami škôl i pred bránami škôl.

Deti si opäť po prázdninách sadli do lavíc. Zo skúseností z minulosti je ich nábeh na bežný výučbový proces pozvoľný. My učitelia vnímame, že po každom dištančnom vzdelávaní, či dlhšom voľne sú naši žiaci nesústredení i menej motivovaní aktívnejšie pracovať na svojom vzdelávaní. Badáme na nich aj zníženú motiváciu a určitú situačnospoločenskú apatiu.

Aplikačná pedagogická prax nám ukazuje, že tento týždeň je vhodné vyučovací proces obohatiť o aktivizujúce učebné metódy. V súčasnosti to nie je len o zvolení vhodných metód vyučovania a dosahovaní výkonových štandardov. Dnes je to hlavne o porozumení, stabilizovaní pozitívnej klímy v triedach a podpora zdravého psychického vývinu žiakov. Veľmi by nám pomohlo, keby v masmédiách hlavne v televízii i tlači deti videli zdravý morálny spôsob správania a vyjadrovania.

Riešenia by mali prísť so strany štátu i rodiny, zla, ktoré deti vidia je príliš veľa a ide o špecifický druh prenosu na ne. Ako spoločnosť by sme to mali cielenejšie korigovať, pretože kríza hodnôt sa na našej mladej generácii podpíše natrvalo.“
FOTO TASR

Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská národná strana on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *