ZMENA REŽIMU NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH ➡ Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského …

ZMENA REŽIMU NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH

➡ Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru.

Slovenská republika na svojich vonkajších hraniciach uplatňuje Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné a o možnom zrušení tohto obmedzenia v platnom znení. Zmenou tohto odporúčania schválenou 10. novembra 2021 boli z prílohy č. 1 tohto odporúčania (teda zoznamu krajín, na ktoré sa toto odporúčanie nevzťahuje) vypustené Ukrajina a Singapur.

Od 10. novembra 2021 sa na vonkajších hraniciach Slovenskej republiky dočasne obmedzujú cesty do Európskej únie, ktoré nie sú nevyhnutné pre štátnych príslušníkov Ukrajiny (ako aj štátnych príslušníkov ďalších tretích krajín, ktoré nie sú v uvedené v prílohe odporúčania Rady). Vstup cez vonkajšiu hranicu bude aj naďalej umožnený napr. osobám so vzťahom k osobe s pobytom na území Slovenskej republiky alebo k občanovi Slovenskej republiky (manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa); osobám, ktoré majú udelený platný pobyt na území SR, osobám očkovaným vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou; osobám, ktoré spĺňajú všetky podmienky pre uplatnenie niektorej výnimky z povinnej izolácie po vstupe na naše územie uvedenej v § 6, § 7 alebo § 8 platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 255/2021 V. v. (napr. členovia posádky nákladnej dopravy).
Ak neočkovaný štátny príslušník Ukrajiny nepatrí do výnimky z uvedeného odporúčania Rady a chce vstúpiť na územie Slovenskej republiky napr. na turistické účely, bude mu na vonkajšej hranici vstup odopretý.

Aktuálne informácie k vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie sú zverejnené na stránke: https://www.minv.sk/?vstup-cudzincov-do-sr-pocas-mimoriadnej-situacie .

Na štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorým bude umožnený vstup cez vonkajšiu hranicu, ako aj na všetky ostatné osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia sa vzťahujú povinnosti uložené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (aktuálna č. 255/2021 V. v.; https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf ).

Policajný zbor aj naďalej vykonáva na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky náhodné kontroly karanténnych povinností osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Na vonkajších hraniciach sa systematicky kontroluje každá osoba vstupujúca na naše územie.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *