🌲Nová prírodná rezervácia pri Bratislave bude prístupná verejnosti ℹ Druhová pestrosť Devínskej Kobyly je ovplyvnená unikátnym…

🌲Nová prírodná rezervácia pri Bratislave bude prístupná verejnosti

ℹ Druhová pestrosť Devínskej Kobyly je ovplyvnená unikátnym prepojením karpatského oblúka a panónskeho bioregiónu. Svoj domov tu majú desiatky druhov chránených rastlín a živočíchov, vrátane vzácnych orchideí či motýľov. 🦋 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá zabezpečí tomuto najjužnejšiemu výbežku Malých Karpát náležitú ochranu a zároveň nastaví jasné pravidlá pre turistov, lesníkov či poľovníkov. MŽP v tejto súvislosti zverejnilo predbežnú informáciu k vyhláseniu prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

➡️ V skutočnosti nejde o vyhlásenie novej rezervácie, ale o rozšírenie už existujúcej rezervácie, ktorá bola prvýkrát vyhlásená už v roku 1️⃣9️⃣6️⃣4️⃣. Nakoľko však v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nie je možné existujúce chránené územia priamo „rozširovať“, pôjde vlastne o zrušenie existujúcej rezervácie s rozlohou cca 100 ha a súčasné vyhlásenie novej rezervácie s rozlohou takmer 652 ha.

ℹ Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla dôjde k zvýšeniu stupňa ochrany vymedzením:
🌲 zóny A s najvyšším 5️⃣. stupňom ochrany na lesných pozemkoch vo výmere cca 495 hektárov, čo predstavuje vyše 76 % výmery celej rezervácie,
🌲v zóne B má platiť 4️⃣. stupeň ochrany. Ide prevažne o nelesné územia vo výmere cca 156 hektárov, čo predstavuje necelých 24 % výmery územia.

➡️ Zóna B (4. stupeň ochrany) je navrhovaná v rozsahu súčasnej NPR Devínska Kobyla a verejnosti bude prístupná za rovnakých podmienok ako doteraz, a to po vyznačených turistických chodníkoch, prípadne na miestach, ktoré vyhradí Okresný úrad Bratislava. Rovnako ostanú zachované možnosti aktívneho manažmentu, akým je napr. pasenie, ktoré zabezpečia zachovanie druhovej pestrosti územia.

➡️Novo navrhovaná zóna A (5. stupeň ochrany) bude vymedzená tak, aby nové hranice prírodnej rezervácie Devínska Kobyla rešpektovali hranice územia európskeho významu Devínska Kobyla, ktoré je tu od roku 2004. Hlavným predmetom ochrany v zóne A bude nerušený vývoj lesných spoločenstiev, preto lesné hospodárstvo, najmä ťažba dreva, bude v tejto zóne vylúčené.

ℹ Naopak, možnosť voľného pohybu návštevníkov, a to aj mimo turistických chodníkov navrhuje MŽP v tejto zóne zachovať v celom súčasnom rozsahu, tzn. len s rovnakými obmedzeniami, aké platia už dnes na celom území CHKO Malé Karpaty (2. stupeň ochrany). Voľný pohyb osôb, na rozdiel od lesného hospodárstva, nemá v tomto území preukázateľne negatívny vplyv na priaznivý stav lesných spoločenstiev, a preto nie je nevyhnutné ho aktuálne obmedzovať. Takisto sa tu ráta so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov.

🟢 MŽP predloží vláde SR na schválenie návrh nariadenia, ktorým sa vyhlási prírodná rezervácia Devínska Kobyla, po ukončení rokovaní s dotknutými subjektami, vrátane samospráv a vyhodnotení štandardného procesu medzirezortného pripomienkového konania. V záujme MŽP je, aby tieto procesy prebehli v najbližších mesiacoch.

#mzpsr #slovensko #prirodnarezervacia #bratislava #devinskakobyla #chko #chkomalekarpaty

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *