TO, ŽE VYSOKÉ ŠKOLY POTREBUJÚ ZMENU, HOVORIA AJ TVORCOVIA DNES PLATNEJ LEGISLATÍVY 👇

TO, ŽE VYSOKÉ ŠKOLY POTREBUJÚ ZMENU, HOVORIA AJ TVORCOVIA DNES PLATNEJ LEGISLATÍVY 👇

AUTOR SÚČASNÉHO ZÁKONA O VŠ JE ZA REFORMU ✅ UŽ VYŠE 10 ROKOV ❗️

V komentári Fedora Blaščáka ma zaujala spomienka na bývalého ministra školstva Ladislava Kováča, ktorý sa pred viac ako 10 rokmi posťažoval, že vývoj na vysokých školách nie je taký, ako pri písaní poprevratového zákona plánovali.

„Keď sme koncipovali v zákone, že akademických funkcionárov volí senát, nemohlo nám napadnúť, že sa za dekanov a rektorov dajú zvoliť predsedovia senátov – predpokladali sme, že by im pocit hanby nemal dovoliť takéto krikľavé zneužitie moci. Takisto sa nedalo predvídať, že tajné hlasovanie v riadiacich orgánoch na všetkých stupňoch školy, ba aj vo vedeckých radách, bude slúžiť na udržovanie slovenských necností: kultu priemeru, závisti, rodinkárstva, solidarity kamarátov z mokrej štvrte.“

Na základe tejto citácie je zrejmé, že zámer zákonodarcu naplnený nebol a ťažko povedať, že sa od roku 2010 situácia zmenila k lepšiemu.

✅ Náš návrh na pootvorenie riadenia verejnosti pomôže riešiť zacyklenie vedenia vysokých škôl.
✅ Posilníme manažérsku akcieschopnosť rektora v oblasti pracovnoprávnej, personálnej a hospodárskej.
✅ Posilníme prepojenie akademickej obce a externého prostredia.
✅ Na voľbe rektora sa bude podieľať správna rada spolu so senátom. Je to podobný model ako v susednom Rakúsku.
✅ Rektor tak bude musieť reflektovať nielen predstavy akademickej obce ale aj požiadavky širšej verejnosti na úlohy a miesto vysokých škôl.
✅ Dávame vysokým školám možnosť usporiadať si fakulty podľa potreby Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda a Solidarita on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *